NỘI ĐỊA HÓA Ô TÔ TẠI VIỆT NAM - GIẤC MỘNG 20 NĂM VÀ HIỆN THỰC TRẦN TRỤI

Thu, 28/11/2019 - 10:54

NỘI ĐỊA HÓA Ô TÔ TẠI VIỆT NAM - GIẤC MỘNG 20 NĂM VÀ HIỆN THỰC TRẦN TRỤI

Mục tiêu kế hoạch nội địa hóa ô tô tại Việt Nam trong 20 năm hiện còn cách vạch đích rất xa, thậm chí phần trăm tại thời điểm hiện tại còn chưa bằng mục tiêu ban đầu.

Cảm ơn bạn đã đánh giá
0 Sao 0 Đánh giá